Oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die gebruik maken van kinderopvang.

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

 

Medezeggenschap

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

 

Wij hebben 1 oudercommissie die bestaat uit minimaal 1 lid van de locatie Valkenboslaan 286, Toon Dupuisstraat 10a en koninginemmakade 55.

Onze oudercommissie bestaat uit:

Voorzitter: Mw. Ilona van Vonderen 

Locatie Houtwijk, mama van Trey en Neo 

Secretaris: Mw. Monika Polus 

Locatie Koninginemmakade, mama van Aeyden 

Penningmeester: Mw. Murrielle van der Weegen 

Locatie Houtwijk, mama van Huub  

Commissielid: Mw. Loubna Ousseur 

Locatie Houtwijk, mama van Rayan  

Commissielid: Mw. Kelly Evers 

Locatie Valkenboslaan, mama van Lorenzo  

E-mail adres oudercommissie; oc.tiso1@kinderdagverblijftiso.nl  


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor het bijhouden van statistieken via Google Analytics, het weergeven van audio/video van multimedia websites zoals YouTube, en koppelingen te maken met social media zoals Twitter. U kunt deze instellingen wijzigen door de Instellingen te kiezen. Indien u akkoord gaat met het plaatsen van de Cookies zoals hier omschreven, klikt u op Accepteren. Meer informatie is beschikbaar bij Instellingen en onze privacyverklaring.