Oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die gebruik maken van kinderopvang.

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

 

Medezeggenschap

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

 

Oudercommissie Toon Duipuisstraat 10a

Helaas hebben we op dit moment geen oudercommissie kunnen vormen voor deze locatie.

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening op deze locatie willen wij u vragen of u zich zou willen aanmelden als lid van de oudercommissie.

e-mail:

oc.tiso2@kinderdagverblijftiso.nl

 

Oudercommissie Valkenboslaan 286 en Koningin emmakade 55

Helaas hebben we op dit moment geen oudercommissie kunnen vormen voor deze locaties.

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening op een van deze locaties willen wij u vragen of u zich zou willen aanmelden als lid van de oudercommissie.

e-mail:

oc.tiso1@kinderdagverblijftiso.nl

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor het bijhouden van statistieken via Google Analytics, het weergeven van audio/video van multimedia websites zoals YouTube, en koppelingen te maken met social media zoals Twitter. U kunt deze instellingen wijzigen door de Instellingen te kiezen. Indien u akkoord gaat met het plaatsen van de Cookies zoals hier omschreven, klikt u op Accepteren. Meer informatie is beschikbaar bij Instellingen en onze privacyverklaring.